Phim sex địt vợ con nợ để gán nợ

Phim sex địt vợ con nợ để gán nợ . Ăn chơi xoa đoạ, không có tiền đả trả cho những cuộc ăn chơi xa hoa. Anh đã phải đi bốc cho mình một cái bất họ để ăn chơi. Nhà thì không còn gì, khi anh đã phá hết. Các anh đòi nợ thuê thì ngày nào cũng đến thu lãi mà không có để trả. Khiến anh phải gán cô vợ để giả nợ. Mỗi lần đến mà không có tiền, thì con vợ lại bị địt tới tấp. Tận mắt chứng kiến vợ mình bị mấy thằng nó địt mà không giám làm gì. Vì nợ không có giả thì phải để vợ giả bằng tình dục thôi. Đau sót mà tự trach bản thân ngu ngốc phải để vợ mình địt nhau để trừ nợ.