Người chị goá chồng và cậu em trai dâm dục

Từ cái ngày mà anh chồng mất thì tâm trí của chị không còn vững vàng được nữa. Mặc dù còn yêu anh rất nhiều nhưng hai người đã phải xa nhau mãi mãi. Chị dọn về sống cùng với cậu trai cho đỡ buồn vì dù gì cậu cũng vẫn chưa lấy vợ. Chị đã quyết định đúng khi mà về nơi đây. Bởi vì thêm một lần nữa đã có người có thể đáp ứng nổi nhu cầu tình dục của cô. Không ai khác chính là cậu em trai của cô. Cậu ta đã nhận ra sự ngọt nước của chị mình rồi nếu mà bỏ không thì có vẻ hơi phí. Gạ địt vu vơ thế nào mà chị lại đồng ý cơ chứ. Đã thế thì kể từ nay chị gái cậu chính là nhân tình của cậu từ nay về sau.