Muốn thăng tiến chồng chao vợ cho sếp địt

Muốn thăng tiến chồng chao vợ cho sếp địt. Tôi đang làm phó phòng nhưng lão trưởng phòng luôn có thành kiến với tôi, khiến tôi rất khó chịu nên đã bàn với vợ mình tìm cách dụ dỗ giám đốc, vợ tôi nói để việc đấy cho em. Tôi từ xưa đến nay rất tin tưởng vợ mình nên tôi đã gọi sếp đến nhà chơi.
Khi sếp đến hai vợ chồng tôi ngồi nói chuyện, vợ tôi khẽ nói tai tôi là anh giả vờ ra ngoài đi ở đây để em. Tôi làm như vợ tôi nói nhưng vẫn ngó lại xem thì ra vợ tôi đang lấy thân xác để dụ dỗ sếp thật tuyệt vời..