Mỗi ngày sống là một ngày làm tình sung sướng

Đối với em cái chuyện làm tình bao giờ cũng sung sướng cả. Mục đích sống của em cũng chỉ vì cái chuyện hoan lạc này thôi. Thật sự thì bản thân em cũng không hiểu sao mà lại như thế này nữa cơ. Em chỉ biết là em cần những xúc cảm khi mà làm tình. Bởi lẽ những điều như vậy mới làm cho em sung sướng được cơ. Nhưng mà đây lần đầu tiên mang cho em cái cảm giác mạnh đến như thế này. Anh chàng cặc bự đã mang đến cho em quá là nhiều cái cảm xúc trong cái lần lên giường hôm nay. Mọi thứ sẽ là bình thường nếu như mà cái con cặc của anh không to đến như thế. Đem nay em sẽ là một người sung sướng nhất mà thôi.