Không nghe lời bố dượng con gái bị hiếp dã man

Không nghe lời bố dượng con gái bị hiếp dã man.  Tôi và mẹ đang sống cũng ông bố dượng lão ta chả có gì ngoài tiền đã thu hút mẹ tôi bằng tiền rồi cưới mẹ, tôi biết lão là người không ra gì nhưng có ngăn cản như nào thì mẹ cũng không nghe.

Khi về nhà hắn ở mẹ tôi vẫn phải đi làm công nhân vất vả tôi thì đã chán nản với việc học đã bỏ ba ngày rồi cô giáo gọi về nhà thì lão ta là người nghe máy khi tôi về đến nhà lão bắt ra ngồi nói chuyện rồi đòi phạt trói tôi lại nhưng không ngờ hắn lấy cơ trói phạt để tận hưởng cái lồn này..