Em chồng lên cơn cưỡng hiếp chị dâu

Hôm nay tôi cần phải lên thành phố để chuẩn bị cho kỳ thi vo cùng quan trọng sắp tới, vì nếu đỗ tôi sẽ đến nhà anh trai mình ở và đi học nên hôm nay đã lên trước để chuẩn bị chỗ ngủ, bản thân tôi vô cùng từ tin là sẽ đỗ. Đến nơi thì anh đi làm chỉ còn mỗi chị ở nhà, ngày trước cưới tôi và chị đã biết nhau rồi , thấy tôi đến chị rất vui đón tiếp vì đã gần đến bữa trưa nên chúng tôi cùng nhau chuẩn bị trước khi anh về nhà. Chị nấu ăn mà cũng ăn mặc vô cùng sexy, nhìn chị tôi không thể chịu được nên đã..