Đụ vào lồn cô bạn thân dâm đãng

Cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi chúng tôi là đôi bạn thân khác giới duy nhất trong lớp và còn hơn thế nữa chúng tôi đã chơi với nhau từ hồi còn học mẫu giáo. Nhưng vào một ngày mưa rơi nặng hạt tôi đã thấy bạn ấy được một anh khối trên tỏ tình tâm trạng tôi lúc ấy thật khó diễn tả, nửa muốn nửa không muốn mà cũng không thể biết được mình đang cần muốn cái gì nữa, Chiều về tôi cũng không giám hỏi thẳng là ai tỏ tình mà chỉ trêu khéo xem bạn ấy nói như nào. Ai ngờ bạn ấy dẫn tôi vào nhà nghỉ để trả lời câu hỏi.