Để vợ ngủ với sếp để được thăng chức

Gia đình đang trong thời điểm khó khăn nhất nên tôi cần làm gì đó để vượt qua khó khăn này. Chỉ còn duy nhất một cách đó là nhờ đến sếp giúp đỡ mà thôi, nhưng dù tôi có xin như nào thì anh ấy cũng mặc kệ. Khiến tôi như bất lực, đến  ngày hôm sau anh ta lấy ảnh vợ tôi ở đâu đó và gọi tôi đến và cho một lựa chọn rằng cho anh địt vợ tôi một đêm thì anh ta sẽ giúp đõ số nợ hiện tại của tôi và sẽ cho tôi thằng chức lên trưởng phòng, với một đề nghị vô cùng hấp dẫn tôi không thể bỏ phí được và rồi.