Cho em đồng nghiệp ăn nguyên con cặc cực to

Hôm nay tôi phải tăng qua đến tận đêm mới được về như vậy khiến tôi vô cùng mệt mỏi, vậy nên sáng hôm sau tôi đã gặp sếp và nêu ý kiến xin giảm bớt công việc cho có thời gian lo cho gia đình nhưng sếp bắt lên nói chuyện riêng khiến tôi khá lo lắng nhưng khi đến nơi thì anh chỉ nói chuyện công việc thật rõ ràng và nói ra một yêu cầu nghe rất khó chịu nhưng cũng là một điều có thể làm được rất dễ là đàng khác đó là… Quan hệ với sếp suy nghĩ một hồi tôi cũng đã chấp nhận và sếp yêu cầu sau giờ nghỉ chưa làm luôn